matematykaszkolna.pl
Topologia majza: Podaj przykład odwzorowania ciągłego i bijektywnego: a) [0,1]→[2,5] (Czy to będzie funkcja liniowa f(x)=3x+2?) b)[0,1]x[0,1]→[2,3]x[−1,2]
13 lis 18:51
majza: b) Czy ro będzie odwzorowanie f(x,y)=(x+2,3y−1)
13 lis 19:16