matematykaszkolna.pl
kwantyfikatory masterchlop: Niech zakresem zmienności kwantyfikatorów będą liczby rzeczywiste. a)zapisz za pomocą znaków logicznych, nawiasów, +, =, 1, formułę x=y*z. b) zapisz za pomocą znaków logicznych nawiasów, =, <, * formułę|x|≤y
13 lis 17:33