matematykaszkolna.pl
Liczby zespolone Zadanka: W liczbach rzeczywistych funkcjonuje taka własnośc x2=|x| Czy ta sama własność funkcjonuje na liczbach zespolonych to znaczy z2=|z|
13 lis 16:09
ICSP: Nie
13 lis 16:11
Mariusz: Po twojej lewej stronie masz zbiór dwóch liczb zespolonych a po twojej prawej stronie masz liczbę rzeczywistą więc czy ta równość może zachodzić
13 lis 16:31
Zadanka: W takim razie jak inaczej zapisać coś takiego (z+1)2>0
13 lis 16:36
jc: A co oznacza nierówność z>0 w przypadku liczb zespolonych?
13 lis 16:39
Zadanka: Dobra inaczej zadanie wyglądało tak Re[ (z+1)2] >0
13 lis 16:42
Zadanka: Nie wiem w jaki sposób wyznaczyć z tego część rzeczywista
13 lis 16:42
Zadanka: Ktoś ?
13 lis 16:59
Adamm: z+1 = reαi, 0≤α<2π (z+1)2 = r e2iα = re dla 2α<2π i = rei(α−π) w przeciwnym razie (pierwiastek główny)
13 lis 17:52