matematykaszkolna.pl
Oblicz ile powinna wynosić uczciwa stawka L: Wykonujemy 3 rzuty monetą: 3 Orły − Dostajemy 11zł + Stawkę 2 Orły − Dostajemy 3zł + Stawkę Poniżej 2 Orłów tracimy Stawkę Ile powinna wynieść stawka by gra była uczciwa? Jest 8 kombinacji − 1 na 3Orły, 3 na 2Orły, więc szansa na wygraną to 50% Pierwotnie myślałem że wystarczy rzucić zwykłą średnią by mieć przeciwwagę naszych zarobków, i choć tutaj daje to poprawny wynik, to jednak nie jest to poprawne rozwiązanie co dobrze widać w przypadku innych wartości. Mak toś pomysł jak zrobić to poprawnie?
13 lis 12:44
Pytający: xi // zysk dla wyrzucenia i orłów s // stawka
 1 3 3 1 
EX = ∑i=0..3(pixi) =

*11 +

*3 +

*(−s) +

*(−s) = 0 ⇔ s = 5
 8 8 8 8 
13 lis 13:26