matematykaszkolna.pl
Na ile sposobów można ustawić litery słowa DYDAKTYKA mmug: Na ile sposobów można ustawić litery słowa DYDAKTYKA w taki sposób, aby litery D nie sąsiadowały ze sobą?
13 lis 12:23
Jerzy: Od wszystkich mozliwych ustawień odejmujemy te , w których litery D stoją obok siebie:
9! 8*7! 


2!*2!*2!*2! 2!*2!*2! 
13 lis 12:55