matematykaszkolna.pl
Napisz równanie wspólnej osi symetrii okręgów Rysiu : x2−2x+y2+4y+1=0;x2+2x+y2−4y−4=0
12 lis 23:38
Eta: y= −2x
13 lis 00:03
Inka: rysunekO1= (x−1)2+(y+2)2=4 S1=(1,−2) r=2 O2= (x+1)2+(y−2)2=9 S2=(−1,2) r=3 Napisz rownanie prostej przechodzcej przez punkty S1 S2
13 lis 00:07
Maciess: rysunek(x−1)2+(y+2)2=4 (x+1)2+(y−2)2=9
13 lis 00:11
Maciess: Oj przepraszam za dubel, można to usunąć w takim razie emotka
13 lis 00:12