matematykaszkolna.pl
Narysuj wykres funkcji Jola: f(x) = I(x+3)(x−1)I/(x3+4 x2+x−6)
12 lis 22:22
Tadeusz: popracuj nad mianownikiem emotka
12 lis 22:51
Eta: x3+4x2+x−6=(x−1)(x3)(x+2)
 |(x+3)(x−1)| 
f(x)=

 (x−1)(x+3)(x+2) 
x≠1 i x≠ −3 i x≠ −2
 1 
dla x∊(−, −3) U(1,) to f(x)=

−− narysuj część gałęzi hiperboli w tych
 x+2 
przedziałach
 −1 
dla x∊(−3,1) f(x)=

−− narysuj część gałęzi hiperboli w tym przedziale
 x+2 
12 lis 23:03
Eta: Poprawiam zapis x3+4x2+x−6=(x−1)(x+3)(x+2)
12 lis 23:06