matematykaszkolna.pl
Pomysł? Apox: Suma wszystkich współczyników wielomianu W(x) jest równa 4. Suma wszystkich współczynników przy parzystych potęgach zmiennej x jest 3 razy większa niż suma współczynników przy potęgach nieparzystych. Znajdź reszty z dzielenia w(x) przez dwumiany (x−1), (x+1), (x2−1).
12 lis 21:19
ICSP: Suma wszystkich : W(1)
 W(1) − W(−1) 
Suma przy potęgach nieparzystych :

 2 
 W(1) + W(−1) 
Suma przy potęgach parzystych :

 2 
12 lis 21:23
Apox: Tylko co z tym dalej zrobić ?
12 lis 21:28
Apox: Juz rozwiązane
12 lis 21:53