matematykaszkolna.pl
granice wyr nieozn. Jul3k: Korzystajac z granic pdosatwowych wyrazen nieoznaczonych oblicz:
 ln(x2−3) 
lim

 x+2 
x−> −2 lim [1+tg(2x)]ctgx x−>0
 ln(1+ x) 
lim

−−−− pierwiastek szescienny(Nie wiem jak go tutaj zapisac)
 x 
x−>0 lim (1+2x)1/x x−>0
12 lis 20:49