matematykaszkolna.pl
gfdhfdgh Burczyk: Oblicz granicę ciągu
 n+1 
an=

 n(ln(n+1)−ln(n)) 
12 lis 19:50
Adamm:
 1 
zapytaj siebie do czego dąży n(ln(n+1)−ln(n)) = ln(1+

)n
 n 
12 lis 19:53
Burczyk: Ale ze mnie głupiec. Dzięki Adamie
12 lis 19:56