matematykaszkolna.pl
Ciąg Nadine: Niech (xn)n≥1 będzie ciągiem zdefiniowanym rekurencyjnie: x1 = 1, xn+1 = 1 + 1/1+xn Udowodnij, że dla dowolnych m, n ∈ N+ zachodzi xm+n =2 + (xm * xn) /xm + xn Zrobiłby ktoś ze mną to zadanie od początku do końca
12 lis 19:12
Bleee: Było nie dalej jak tydzień temu tutaj na forum. Poszukaj
12 lis 19:25