matematykaszkolna.pl
: Narysować na płaszczyźnie zespolonej zbiory punktów spełniających warunki stosujac wzor na rownanie okregu S(x1;y2) (x−x1) + (y − y2) = r2
 z − i 
|

| = 1 n
 z + 2 
12 lis 18:18