matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna 252525: Punkt D dzieli bok AC trójkąta ABC tak, że |AD| : |DC| = 1:2. Wykaż, że
 2 1 
BD→=

BA→+

BC→
 3 3 
12 lis 15:37
Damian H: Sugeruję wprowadzenie dowolnego trujkata na plaszczyzne kartezjanska i udowodnienie tej tezy poprzez wektory.
12 lis 18:21
J Herod: A ja sugeruje zapytanie ojca o odpowiedz
12 lis 18:26
Aleksander Bojn: 1/3 * 2/3 = 2/9 Wtedy wiemy, ze 2/9 to dlugosc przekatnej AB. Wtedy nalezy poprzed rozwiazanie ukladu rownan doprowadzic do funkcji kwadratowej i wyliczyc delte. Jesli delta wyjdzie ujemna to wiemy, ze istnieja dwa pierwiastki. Oba pierwiastki napezy podzielic przez 0 i mamy odpowiedz. Masno ni?
13 lis 11:45