matematykaszkolna.pl
Pochodna Miki: Cena p jaka uzyskuje się za jednostkę pewnego towaru zależy od wielkości dostawy x (w tonach)
 10+4x 
zgodnie ze wzorem p=

Ustał jaka dostawa zapewnia największy utarg.
 x(x2+50) 
Po wyliczeniu pochodnej dostaje p’(x)= (x+10)(−4x2 +25x−250). Z wykresu maximum wychodzi −10, ale dostawa nie może być przecież ujemna. Nie wiem co z tym zrobić /
12 lis 13:16
Jerzy:
 4x(x2 + 50) − (10x +4)(3x2 + 50) 
p'(x) =

 [x(x2 + 50)]2 
12 lis 14:11