matematykaszkolna.pl
Dlugosc wektora Dominik: Dany jest wektor a=(1,2,−1) oraz wektor b taki, że IbI=4 kąt miedzy wektorami a i b = π/4 . Ile wynosi długość wektora a−2b?
12 lis 13:12
student: | a | = ( 12 + 22 ) + (−1)2 = 2 | 2b | = 8
 π 
∡(a)(b) =

 4 
 π  
α = ∡(a)(−b) = π −

=

 4 4 
twierdzenie cosinusów: | a −2b |2 = 22 + 82 − 2*a*b*cosα | a − 2b | = ( 68 + 16*2
12 lis 17:30