matematykaszkolna.pl
Podaj zbiór wartości funkcji Dominik: f(x) = |x + 1|+|x−2| Chciałem narysować wykres tej funkcji żeby podać odpowiedz z wykresu ale nie wiem jak.
11 lis 21:10
desperatos: Rozważając 3 różne przypadki 1) x∊(−;−1) wtedy f(x)= −x−1−x+2 = −2x+1 2) x∊<−1;2> wtedy f(x)= x+1−x+2 = 3 3) x∊(2;) wtedy f(x)=x+1+x−2=2x−1
11 lis 21:16
Dominik: Ale co dalej zrobić, to już miałem napisane narysowałem też te trzy funkcje na jednym wykresie
11 lis 21:22
Inka: Jak powszechnie wiadomo zbior wartosci funkcji odczytujemy na osi OY wiec w czym problem ?
11 lis 21:24
nieznajomy: zbiór wartości : y≥3
11 lis 21:29
Inka: Nie y to wartosc funkcji dla jakiegos argumetu Zapisz tak ZWf=<3,) albo Y=<3,) albo Df−1= <3,)
11 lis 21:33
desperatos: E tam nie przesadzaj jak ktoś napisze dziedzina x>=0 to wszyscy wiedzą o co chodzi. Ze zbiorem wartości jest podobnie. Co do samego wyniku to jest poprawny. ZW= <3;)
11 lis 21:36
Inka:
11 lis 21:48
Inka: Pan profesor na kolokwium jesli tak napisze pewnie zrozumie
11 lis 21:50
nieznajomy: czyli zdecydowanie lepszy jest zapis ZW=<3;+) niż y∊<3;+)?
11 lis 21:51
Inka: Oczywiscie . Wystarczy spojrzec na definicje funkcji
11 lis 21:53
Mila: Korzystając z własności w. bezwzględnej mamy: |x + 1|+|x−2|=|x+1|+|−x+2|≥|x+1−x+2|=3 ⇔f(x)≥3 Zwf=<3,)
11 lis 22:16
Mila: rysunek
11 lis 22:18