matematykaszkolna.pl
liczby zespolone elf: Czy mógłby mi ktoś sprawdzić, bo wydaje mi się, że robię dobrze a wynik wychodzi mi inny. Zapisz w postaci arytmetycznej
 (−3+i)25 
z=

 (1−i)50 
oznaczyłam sobie góra=z1, dół z2 moduł z z1=2
 x 3 π  
cos=

=−

α0=

⇒∊IIćw.⇒π−α0=

 moduł z 2 6 6 
 1 
sin=

 2 
     
zatem z1=225(cos

*25+isin

*25)=225(cos

+isin

)=
 6 6 6 6 
 3 1 
=225(−

+

i)
 2 2 
moduł z2=2
 1 π  
cos=

⇒α0=

⇒IVćw⇒2π−α0=

 2 4 4 
 −1 
sin=

 2 
   
zatem z2= (2)50(cos

*50+isin

*50)=
 4 4 
 π π 
(2)50(cos

=isin

)=(2)50
 2 2 
z1 3 1 

=−

+

i
z2 2 2 
 3 1 
a wg skryptu powinno być −


i
 2 2 
11 lis 19:45
desperatos: skad w 3 linijce od dołu przejście (2)50(cos(π/2)+isin(π/2)) = (2)50
11 lis 20:03
jc: argument licznika =(180−30)*25 =180−30 (mod 360) argument mianownika = (−45) * 50 = −90 (mod 360) argument ilorazu = 180−30+90=240=−120 (mod 360) dobrze jest w skrypcie
11 lis 20:18
desperatos: Dokładnie. Mianownik powinien Ci wyjść (2)50(cos(−π/2)+isin(−π/2)) i wszystko będzie dobrze
11 lis 20:24
elf: Dziękuję bardzo!
11 lis 20:43