matematykaszkolna.pl
Nie obliczając pierwiastków równania 24x^2-8x-16=0 oblicz: Booxon: Nie obliczając pierwiastków równania 24x2−8x−16=0 oblicz: x14+x24
11 lis 19:17
Inka: x14+x24= (x12+x22)2−2x12*x22 x12+x22= (x1+x2)2−2x1*x2 stad x14+x24= [(x1+x2)2−2x1*x2]2−2(x1*x2)2 ===========================================
11 lis 19:36