matematykaszkolna.pl
Rozwiąż graficznie układ równań xyzole:
x2 +y2 −2x − 4y − 5 = 0  
y + 1 = |x − 2|
Odczytaj współrzędne punktów przecięcia krzywych opisanych równaniami układu
11 lis 16:31
Inka: |x−2|=y+1 x−2= y+1 x−3=y to y=x−3 lub x−2= −(y+1} x−2=−y−1 x−1=−y y=−x+1= 1−x x2+y2−2x−4y−5=0 (x−1)2−1+(y−2)2−4−5=0 (x−1)2+(y−2)2=10 S=(1,2) r=10 Rysuj ten okrag i te proste i odczytaj rozwiazanie
11 lis 16:41