matematykaszkolna.pl
informatyka Kluska: Użytkownik podaje jaką ilość liczb naturalnych chce podać następnie wprowadza zadeklarowaną ilość liczb naturalnych algorytm ma podać największą z wprowadzonych liczb. Użyj pseudojęzyka programowania
11 lis 16:19
Blee: no to Panie przyszły informatyk −−− robisz kod
11 lis 16:24