matematykaszkolna.pl
Wykaz ze Tek: Wykaż, ze: x4−x2+2x+4>0 gdy x∊ℛ Próbowałem to rozłożyc na czynniki, lecz z marnym skutkiem, ktoś ma jakiś pomysł?
11 lis 14:25
ICSP: x4 − x2 + 2x + 4 = x4 − 2x2 + 1 + x2 + 2x + 1 + 2
11 lis 14:28
Tek: Jest na to jakaś metoda?
11 lis 14:35
ICSP: Jest. Nazywa się doświadczeniem. Możesz też policzyć za pomocą pochodnej ekstrema i pokazać, że wartości w nich są dodatnie.
11 lis 14:42
Tek: Chciałbym kiedyś poznać tą pierwsza metodę Dzięki!
11 lis 14:50
Tek: Tę*
11 lis 14:50
Mila: Uzupełniasz do kwadratu dwumianu, ale nie zmieniasz wartości wyrażenia.
11 lis 20:35