matematykaszkolna.pl
trygonometria salamandra: 1. W trójkącie prostokątnym:
 23 
a) suma cosinusów kątów ostrych jest równa

; oblicz iloczyn sinusów tych kątów,
 3 
 3 
b) suma sinusów kątów ostrych jest równa

;; oblicz iloczyn cosinusów tych kątów.
 2 
 6 
2. Oblicz wartość wyrażenia sinα*cosα, gdy sinα+cosα =

i 0<α<90
 5 
11 lis 13:44
nieznajomy:
 6 
2) sina+cosa=

/ podnosimy obustronnie do kwadratu
 5 
 6 
(sina+cosa)2=(

)2
 5 
 36 
sin2a+2sinacosa+cos2a=

 25 
 36 
sin2a+cos2a+2sinacosa=

 25 
 36 
1+2sinacosa=

, bo sin2a+cos2a=1
 25 
 11 
2sinacosa=

 25 
 11 
sinacosa=

 50 
11 lis 22:55