matematykaszkolna.pl
Funkcja kwadratowa Technik: Funkcja kwadratowa f(x)= ax2+2x+3 przyjmuje tylko wartości dodatnie dla a należącego do jakiego przedziału? Funkcja kwadratowa jest dodatni, gdy a>0 i q>0... wedle tych założeń rozwiązałem i wyszło mi ze: p= −1 f(p)=q= a+1 Czyli dla a∊(−1;), natomiast w odpowiedziach wynik jest od (3;) Gdzie popełniłem błąd?
11 lis 13:26
ICSP: źle obliczone p.
11 lis 13:27
Technik: Racja pominąłem w mianowniku a emotka dzięki
11 lis 13:30