matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę olek: Korzystając z twierdzeń o arytmetyce granic ciągów obliczyć granice: limn−>nieskończoność 2nn + 1 / (n3+1), (jest to ułamek)
10 lis 23:55
Blee:
 1 
to jest 2nn +

 n3+1 
 2nn + 1 
czy też

 n3+1 
11 lis 00:21
Eta:
2n3/2+1 

n3/21+1n3 
g=2
11 lis 00:24