matematykaszkolna.pl
geometria analityczna Tomek: Punkt A(11,−1) jest wierzchołkiem trójkąta ABC, w którym dwie wysokości zawierają się w prostych o równaniach 9x−6y−30=0;−11−4y+42=0 wyznaczyłem równanie prostej AB: y = −2/3x+19/3 i AC: y = 4/11x−5 ale nie mam pojęcia jak wyznaczyć BC
10 lis 23:14
Eta: emotka
10 lis 23:38
Tomek: ?
10 lis 23:44
Eta: AB∩BE={B} rozwiąż ten układ równań B(....,...) i AC∩CD={C} " " " C(....,....) i teraz: BC :.................
11 lis 00:00