matematykaszkolna.pl
logarytmy hm: mam jakąś nierówność logx f(x) > logx g(x) i dziedzina jest np. x∊(0,1)∪(1,) dla x∊(0,1) mam f(x) < g(x) a dla x∊(1,) mam f(x) > g(x) pytanie czy to tak można na przypadki zrobić czy trzeba inaczej?
10 lis 22:56
Adamm: można
10 lis 22:57