matematykaszkolna.pl
Procent składany Dominika: 1. Dla pewnej inwestycji, wartość bieżąca kwoty V1, którą moglibyśmy otrzymać za t1 lat, jest taka sama jak wartość bieżąca kwoty V2, do zainkasowania za t2 lat. Wykaż, że dla tej inwestycji wartość bieżąca kwoty V1 do odbioru za t1+k lat, jest taka sama jak wartość bieżąca kwoty V2, otrzymanej za t2+k lat. 2. W chwili narodzin dziecka zakładamy mu osobne konto oszczędnościowe, na poczet przyszłych wydatków na studia. Nominalne oprocentowanie wynosi 6%. Będziemy z dużą, równomierną częstością dokonywać jednakowych, drobnych wpłat (tak, że praktycznie odsetki składają się w sposób ciągły) w takiej wysokości, by łącznie w ciągu każdego roku suma naszych wpłat wyniosła P złotych. Planujemy do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości uskladać na tym koncie 30000 złotych, licząc razem z odsetkami. Jaka powinna być wartość P?
10 lis 22:15