matematykaszkolna.pl
zasada włączeń i wyłączeń Karmel: Ile jest różnych ciągów długości 2n takich, że każda liczba i ∈ {1, . . . , n} występuje dokładnie dwa razy, przy czym żadne dwa kolejne wyrazy nie są równe.
10 lis 21:34