Ostrosłupy 546: Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6cm. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równe 108 cm2 . Wyznacz miarę kata nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Sporządź rysunek ostrosłupa i zaznacz szukany kąt.
7 lis 19:18
Eta: rysunek Pc=108 , Pp=36 Pc=36+4*3*hb ⇒ 12hb=72 ⇒ hb=6 cosα=3/6 =1/2 ⇒α=60o
7 lis 19:51