czy można wyciągnąć sigmę bezpośrednio z tablic dla rozkładu N(0,1) Matematyczna _panika: zadanko z Erasmusa The temperature of a certain place in Fahrenheit degrees follows a normal dis−tribution with mean 72.4. Knowing that the probability that the temperatureis greater than 89.2◦F is 0.2005 find the standard deviation of the distribution.
6 lis 23:51
Blee: 1) Przypominamy sobie, że:
 x − μ 
P(X x) = Φ(

)
 σ 
2) Ty masz podane, że P(X > 89.2) = 0.2005 Więc obliczamy: P(X 89.2) = 1 − P(X > 89.2) = 1 − 0.2005 = 0.7995 3) odnajdujemy w tablicach tą wartość nie ma DOKŁADNIE tej wartości −−− bierzemy dwie najbliższe i będziemy robić z nich proprocję 4) zauważmy, że: Φ(0.52) = 0.6985 Φ(0.53) = 0.7019 Φ(u) = 0.7005 <−−−− u = 0.525 5) w takim razie mamy:
x − μ 

= u
σ 
podstawiamy:
89.2 − 72.4 

= 0.525 i wyznaczamy σ
σ 
7 lis 09:01
Blee: Gdzie siedzisz na Erasmusie?
7 lis 09:01
Matematyczna _panika: Walencja
10 lis 19:31