Równanie Kuba152:
 1 1 1 
Rozwiąż równanie

+

+

= 1 gdzie x, y, z ∊N
 x y z 
6 lis 09:51
ICSP: xy + yz + xz = xyz Jeśli x = y = z = u to 3u2 = u3 skąd u = 3 Ustalmy teraz
 1 1 1 3 
x ≥ y > z ⇒

<

<

⇒ 1 <

⇒ z < 3
 x y z z 
Jeśli z = 2 i y = 3 to x = 6 Jeśli z = 2 i y = 4 to x = 4 Więcej rozwiązań nie ma.
6 lis 10:35