Toczenie się koła Marcin: Koło o promieniu r toczy się ruchem jednostajnym z prędkością kątową ω po linii prostej. Wyznacz równania ruchu punktu, który leży na obwodzie koła w kartezjańskim układzie odniesienia. a) zapisz równanie toru tego punktu. b) wyznacz zależność wartości prędkości i przyspieszenia od czasu ruchu. Wiem że jest podstrona do fizyki, ale tę odwiedza więcej osób.
5 lis 18:05