. Geo: Jak wyznacza się przeciwobraz? Np. z funkcji sin(x) A={−1,0,1} B=(0,1)? emotka
5 lis 12:31
Adamm: sin−1(A) = {x∊R : sin(x) = 1 lub sin(x) = −1 lub sin(x) = 0} sin−1(B) = {x∊R : sin(x)∊(0, 1)} = R\{x∊R : sin(x) = 0 lub sin(x) = 1}
5 lis 12:40
ite: Adamm Czy drugim przeciwobrazem nie jest zbiór {x∊R: sin(x)∊(0,1)} = R\{x∊R: sin(x)=1 ∨ −1<sin(x)≤0} ?
5 lis 15:03