prawdopodobientwo nawaleta: Osoba A i osoba B rzucili sześciennymi kostkami. Każda zna swój wynik. Osoba A mówi: wyrzucilem więcej niż 2. Osoba B: MImo tego, oceniam, że szansa na to, iż wyrzuciłem co najmniej tyle samo oczek jest nie mniejsza niż 50%. Na ile osoba C która tylko słyszała rozmowę może ocenić, że suma wyników dzieli się przez 3?
30 paź 23:06
Blee: A wyrzucił 3,4,5 lub 6 B w takim razie musiał wyrzucić 4, 5 lub 6 (bo tylko dla nich masz zachowaną taką szansę) więc mamy w sumie 4*3 = 12 wariantów z czego dokładnie dla 2*1 + 1*1 + 1*1 = 4 zajdzie podzielność przez trzy sumy wyrzuconych kostek więc
 4 1 
P(C) =

=

 12 3 
30 paź 23:50
nawaleta: Wydaje mi się, że bedzie tutaj podwójne prawdopodbieńswo warunkowe.
6 lis 22:34