matematykaszkolna.pl
Liczby zespolone, moduły cdc: Liczby zespolone (moduły) Zaznacz na płaszczyźnie zbiór A: a) I iz+2 I= I iz−2 I (powinno wyjść prosta y=x) b) I −2z I= I 4z−4 I (powinno wyjść okrąg o środku (4/3,0) r=2/3) Bardzo proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie w miarę możliwości. Z góry dziękuję emotka
28 paź 17:16
cdc: Przykład a powinien wyglądać tak: I iz+2 I= I iz−2i I
28 paź 17:18
Mila: rysunek a) |iz+2|=|iz−2i|⇔najpierw przekształcamy |iz−2i2|=|i|*|z−2| |i|*|z−2i|=|z−2| |z−2i|=|z−2| zbiorem punktów jest symetralna odcinka o końcach: (0,2), (2,0)) y=x b) dobrze przepisane? |−2z|=|4z−4|
28 paź 18:54
cdc: Dziękuję. Tak, drugi przykład jest dobrze przepisany
29 paź 09:10
Mila: b) |z|=|2z−2|⇔ |z|=2*|z−1| z=x+iy, gdzie x,y∊R |x+iy|=2*|x+iy−1| x2+y2=2*(x−1)2+y2 /2 x2+y2=4*(x2−2x+1+y2) x2+y2=4x2−8x+4+4y2 3x2−8x+4+3y2=0 /:3
 8 4 
(x2

x)+

+y2=0 uzupełniam do kwadratu dwumianu:
 3 3 
 4 16 4 
(x−

)2

+

+y2=0
 3 9 3 
 4 4 
(x−

)2+y2=

 3 9 
 4 2 
okrąg: S=(

,0), r=

 3 3 
==================
29 paź 16:55