matematykaszkolna.pl
Kodowanie FP2 Arek: Zakoduj liczbę w kodzie FP2 na 5 bitach cechy i 10 bitach mantysy, następnie ją rozkoduj i na podstawie wyniku oszacuj dokładność używanego formatu. • 999 – cecha zakodowana w kodzie U2 • 0.2 – cecha zakodowana w kodzie U2 • 127.625 – cecha zakodowana w kodzie U2
21 paź 13:00
asd:
23 paź 16:06