matematykaszkolna.pl
Funkcja Liniowa Paula: Narysuj wykres funkcji h(x) = ||2x+4| + 2x|.
9 paź 22:55
===: zacznij od wykresu g(x)=|2x+4|+2x
9 paź 23:07
Pan K: Najpierw narysysujwykres takiej funkcji f(x)= |2x+4|+2x= 2|x+2|+2x x+2=0 x=−2 1) dla x≥−2 |x+|= x+2 wzor funkcji bedzie taki f(x)= 2(x+2)+2x= 4x+4 (narysyuj wykres funkcji w tym przedziale 2) dla x<−2 |x+2|= −(x+2)= −x−2 wzor funkcji bedzie taki f(x)= 2*(−x−2)+2x= −4 Narysuj wykres w tym przedziale jak narysujesz ten wykres to nakladasz na wykres |2x+4|+2x wartosc bezwzgledna czyli ta czesc wykresu co jest pod osia OX odbijasz nad os OX .
9 paź 23:09