matematykaszkolna.pl
zbiory asdfghjkl;': Mam wykazać prawdziwość wzoru: A'∩B'=(A∪B)' chodzi o zapis niegraficzny x∊ A' ∧ x∊B' i nie wiem co dalej
9 paź 21:08
klmnoprst: L=x∊(A'∩B')⇔ (x∊A'∧ x∊B' )⇔ (x∉A ∨ x∉B) ⇔x∉(AUB) ⇔ x∊(AUB)'=P
9 paź 22:08