Funkcja liniowa Vertex: Dla każdego x ∊ R funkcja liniowa f spełnia warunek 3f(x) + 6 = f(x+3) , Wyznacz rzędną punktu, w którym ta funkcja przecina oś OY. "Cóż wynik mi wychodzi −3, ale na wszelki wypadek chce się skonsultować emotka "
9 paź 20:09
ABC: może i dobrze emotka
9 paź 20:29
Pan K: czy to zadanie ma byc rozwiazane tak ? f(x)= ax+b 3(ax+b)+6= ax+b+3 2ax+2b+3=0 2b+3=0
 −3 
b=

 2 
9 paź 22:41
ABC: f(x+3)=a(x+3)+b=ax+3a+b emotka
9 paź 22:48
jc: f(x)=ax+b, a=0, f(x)=b, 3b+6=b, 2b=−6, b=−3, f(x)=−3
9 paź 22:54
Pan K: dzieki zrobione
9 paź 22:58