Oblicz wartość średnią z próby Siwek: Obliczono wielkość dochodu w pięciu małych firmach oznaczonych AA, BB, CC, DD, EE i otrzymano następujące wynik [ w tyś zł]: 1.35, 2.93, 3.75, 2.89, 2.71 Oblicz wartość średnią z próby dla tych danych n X= 1/n ∑ x i= i=1
9 paź 19:27
Mila: Dodaj i podziel przez 5.
9 paź 19:33