matematykaszkolna.pl
Jak podejść i rozwiązać zadanie z następującą treścią - Logika Karoq: Jak podejść i rozwiązać zadanie z następującą treścią: Używając spójników logicznych ∼, ∨, ∧, wyznaczyć wyrażenie zależne od zmiennych p, q, r, s, które przyjmuje wartość 1 tylko w przypadku gdy p ma wartość 1, q wartość 0, r wartość 1 i s wartość 1.
9 paź 18:13
Bleee: Czyli masz napisać zdanie logiczne: Zaszło p i NIE zaszło q i zaszło r i zaszło s.
9 paź 18:22
Bleee: Teraz sobie poradzisz?
9 paź 18:22