FUNKCJA LINIOWA Paula: Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt (−3,−16) oraz f(−1) − f(3) = −12. Wyznacz wzór funkcji f.
9 paź 17:02
kochanus_niepospolitus: y = ax + b f(−1) = −a + b f(3) = 3a + b f(−1) − f(3) = −a + b − (3a + b) = −4a = −12 −−−> a = i teraz podstawiasz współrzędne punktu (za x i y) do wzoru funkcji celem wyznaczenia b i masz już a i b ... więc znasz wzór funkcji liniowej f(x)
9 paź 17:05