matematykaszkolna.pl
Funkcja Liniowa Paula: Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty (2, −1) i (5,8)
9 paź 16:36
kochanus_niepospolitus: wzór ogólny: y=ax+b podstawiamy współrzędne punktów: −1 = a*2 + b 8 = a*5 + b otrzymujesz układ dwóch równań z dwoma (a, b) niewiadomymi ... rozwiązujesz go
9 paź 16:40
Paula: A po obliczeniu a,b ?
9 paź 16:52
kochanus_niepospolitus: masz już wzór funkcji (patrz y = ax + b)
9 paź 16:52
Paula: I mam podstawić te liczby pod ten wzór ?
9 paź 16:54
kochanus_niepospolitus: dokładnie
9 paź 16:55
Paula: Tylko a i b?
9 paź 16:56
kochanus_niepospolitus: tak
9 paź 16:57