matematykaszkolna.pl
Funkcja Liniowa Paula: Narysuj wykres funkcji f(x)= 2 |x+1| − 2|x| + |1−x| w przedziale <−4,0>
9 paź 16:34
kochanus_niepospolitus: i problem polega na podziel na przypadki ( będą tylko dwa: <−4 ; −1> , (−1,0> ) i rysuj
9 paź 16:39
Paula: Nie rozumiem jak mam to zadanie zrobić
9 paź 16:48
kochanus_niepospolitus: dla x≤ −1 x+1 ≤ 0 więc |x+1| = (x+1) x ≤ 0 więc |x| = x 1−x ≥ 0 więc |1−x| = 1−x czyli dla x ≤ −1 f(x) = 2*(− (x+1)) − 2*(−x) + 1−x = −2x − 2 + 2x + 1 − x = −x −1 <−−rysujesz drugi przypadek (dla x∊(−1 , 0> ) zrób samodzielnie (analogiczne rozważanie
9 paź 16:50