matematykaszkolna.pl
Trójkąt prostokątny równoramienny O przeciwprostokątnej 6 Luna: Trójkąt prostokątny równoramienny o przeciwprostokątnej długości 6 obrócono wokół przeciwprostokątnej. Pole powierzchni całkowitej powstałej bryły jest równe?
9 paź 15:23
Bleee: 1) obliczasz długość przyprostokatnej (x) 2) obliczasz pole trojkata 3) obliczasz wysokość trójkąta opuszczona na przeciwprostokatna 4) po obrocie otrzymujesz dwa stozki o promieniu równym wysokości tegoż trójkąta i o wysokości równej połowie długości przeciwprostokatnej 5) obliczasz pole powierzchni bocznej każdego z tych stozkow
9 paź 15:35
Luna: Dziekuje, wyszło
9 paź 15:47