matematykaszkolna.pl
wariacje Joannn: 1. Mamy do dyspozycji 26 liter alfabetu, w tym 6 samogłosek. Ile siedmioliterowych kodów można utworzyć z tych liter, jeżeli pierwsza i ostatnia litera kodu mają być samogłoskami, a pozostałe spółgłoskami i żadna litera nie może się powtarzać? 2. Ile jest liczb naturalnych siedmiocyfrowych, w których pierwsza cyfra jest nieparzysta a pozostałe cyfry są parzyste?
8 paź 23:31
Bleee: 1) 6*20*19*18*17*16*5 2) 5*5*5*5*5*5*5
8 paź 23:51