matematykaszkolna.pl
NIerówności Wiktoria: Rozwiaż nierówność x−2>4−x. Próbowałam kilka razy ale wynik mi nie wychodzi. Pamiętałam o dziedzinie oraz 2 przypadkach dla 4−x, gdy jest dodatnie lub ujemne. Ale mój wynik jest zły.
8 paź 21:28
jc: Lewa strona rośnie, prawa maleje. Równość mamy dla x=3. Zatem rozwiązaniem jest przedział (3,).
8 paź 21:30
6latek: Dla 4−x<0 nierownosc jest zawsze spelniona bo lewa jest nieujemna a prawa ujemna dla x−2≥0 i 4−x≥0 mozesz podnies do potegi drugiej ta nierownosc bez obawy zmiany zwrotu nierownosci (obie strony masz nieujemne (p{x−2)2>(4−x)2 x−2>x2−8x+16 −x2+9x−18>0 (pomnoze sobie przez (−1) x2−9x+18<0 rozwiaz ta nierownosc
8 paź 21:36