matematykaszkolna.pl
Dziedzina Mikołaj: Dlaczego dziedzina funkcji f(x)=x2 to rzeczywiste dodatnie
8 paź 20:11
Saizou : Z powodu definicji potęgi o wykładniku rzeczywistym. Określamy ją dla x>0
8 paź 20:14