matematykaszkolna.pl
potęgi Kamil: Dane są liczby naturalne a, b, c, które w zapisie dziesiętnym są zapisane takimi samymi cyframi (tzn. każda cyfra liczby a występuje w jej zapisie dziesiętnym tyle samo razy co w zapisie każdej z liczb b i c). Czy jest możliwe, aby a+b+c= 101001?
7 paź 15:41
ite: Na pewno, ktoś kto startuje w OMJ, podzieli się z Tobą swoim rozwiązaniem. Dlatego warto pisać, że to konkurs.
7 paź 15:48
Saizou : Proszę nie rozwiązywać zadania. Pochodzi ono z tegorocznej edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów. której termin nadsyłania prac mija 14 października
7 paź 15:48
7 paź 16:10