matematykaszkolna.pl
Studia Stud: Dla n ∈ {2, 3, 4, 5, 6} zaznacz na płaszczyźnie wierzchołki, wpisanego w okrąg o środku w (0, 0) i promieniu 1, n−kąta foremnego, którego jeden z wierzchołków jest punktem (1, 0). Jakie kąty skierowane (liczone miarą łukową) odpowiadają tym wierzchołkom? To zadanie ze studiów. Nie rozumiem jak n może się równać np 2, 2 kąt foremny? Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć to zadanie?
7 paź 06:34
Saizou : Zauważ, że to będą pierwiastki z jedynki, tzn. rozwiązania równania odpowiednio z2=−1 z3=−1 z4=−1 z5=−1 z6=−1
7 paź 09:17
ABC: jemu bardziej chodziło chyba o to jak zbudować dwukąt , na sferze się da a na płaszczyźnie trudniej będzie emotka
7 paź 09:45